Innehållsmarknadsföring för IT


Vi använder mycket teknik men det vi brinner för är berättelserna bakom. Det är intressant att komma från den ingångspunkten till företag som säljer tekniska lösningar.

Vilket språk föredrar din målgrupp?

Ibland vill tekniska företag ha ett avancerat språk eftersom de vill att kunderna ska känna att deras system är avancerade. Det är bra att fråga sig själv om man riskerar att målgruppen börjar följa en konkurrent som gör informationen mer tillgänglig för flera, kanske får målgruppen en känsla av att det finns mer support där? Eller har media lättare att ge uppmärksamhet till ett företag som hjälper målgruppen att förstå?

Innehållsmarknadsföring

Tekniskt kunnande eller förmedla de mjuka värdena? 

Man kan arbeta sin kanal på sociala medier utifrån olika ingångspunkter. För att bli utnämnd expert inom branschen kan man utvärdera den senaste tekniken, dela med sig av egna lösningar eller ge råd och hjälp genom exempelvis en webb TV. Dessa aktiviteter kan medföra att man blir tillfrågad att hålla i föreläsningar eller skriva artikel för en tidning.

Tim Berners-Lee har i skivande stund endast 176 följare på Facebook!


Skaparen av World Wide Web, Tim Berners-Lee, skapade WWW (sättet vi delar och kommer åt information på Internet) på grund av en mänsklig faktor, frustration, som vi alla kan relatera till. Om vi skulle skapa film för Tim Berners Lee media kanal skulle vi utgå från hans mänskliga drivkraft.
Nu är det ju tack vare WWW som sociala medier kan ens existera men om man skulle berätta om WWW i tidernas begynnelse (när man inte visste hur revolutionerande det skulle bli) så skulle vi utgå ifrån något i stil med:
 "Är du också frustrerad över hur mycket tid som går åt för att kunna ta del av medarbetarnas dokument och information?"

Istället för:
Läs hela historian här
Tim Berners-Lee fick följande kommentar på sitt förslag av sin chef: 
 "vagt men spännande" 

Vilket språk tycker du passar din målgrupp? Hur pitchar du dina idéer?


Unknown

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar